Szkolenia wstępne i okresowe – czyli jak zapewnić bezpieczeństwo na terenie zakładu

Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na terenie zakładu należy do jednego z obowiązków pracodawcy, jednym ze sposobów by o to zadbać jest rzetelne i terminowe organizowanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. O jakich zatem szkoleniach ie można zapomnieć i jak powinny się one odbywać?

Organizowanie szkoleń okresowych i wstępnych z zakresu BHP

szkolenia okresowe bhp poznańZarówno szkolenia okresowe, jak i wstępne w ogromnej mierze wpływają na poziom bezpieczeństwa na terenie zakładu, dlatego tak bardzo ważne jest to by odbywały się one terminowo i były prowadzone przez kompetentne osoby. Jeśli chodzi o szkolenia wstępne to co oczywiste obowiązek ich zorganizowania pojawia się w chwili zatrudnienia nowych osób do pracy, co jednak ważne, a o czym dość często się jednak zapomina to to, ze takie szkolenie powinno odbyć się zanim nowemu pracownikowi zostaną powierzone obowiązki służbowe w innym razie jeśli dojdzie do wypadku, całą odpowiedzialność ponosi pracodawca i tym samym pracownik ma prawo ubiegać się o odszkodowanie. Ważne jest także i to by takie szkolenie odbywała się w sposób prawidłowy i by zostały poruszone wszystkie kwestie istotne dla bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku. Podobnie zresztą jest w przypadku szkoleń okresowych, które często są zaniedbywane. Tutaj istotne jest to by odbywały się one we właściwych terminach, dzięki czemu wiedza odnośnie bezpieczeństwa na terenie zakładu zostanie odświeżona. Tutaj ważne jest to by takie szkolenie poprowadził właściwy bhp-owiec, który rzeczywiście zorganizuje kurs, a nie jedynie podpisze, ze takowy się odbył.Jeśli potrzebne są szkolenia okresowe bhp poznań dajmy na to, to warto sprawdzić jakie mamy ośrodki szkoleniowe w okolicy do wybory, jakie mają one reputację itd. Dzięki temu będziemy mieli pewność co do jakości szkoleń.

Szkolenia BHP zarówno te okresowe jak i wstępne są bardzo ważne dlatego, należy przykładać należytą staranność do ich organizacji i wybierać w tym temacie tyko sprawdzone i renomowane ośrodki szkoleniowe. W innym razie do wypadków na terenie zakładu może dochodzić stosunkowo często, a to będzie dla firmy niewątpliwie problem.