Szkło borokrzemowe, wykorzystywane w laboratorium, należy odpowiednio użytkować. Można je czyścić ręcznie lub za pomocą myjki laboratoryjnej stosując powszechnie używane środki dezynfekujące i czyszczące. Szkło mieszaniny tlenków boru i krzemu, które miało kontakt z substancjami szkodliwymi powinno być sterylizowane i oczyszczone za pomocą strumienia gorącego powietrza. Podczas mycia ręcznego nie należy stosować ściernych środków myjących, a przy temperaturze mycia ponad 70oC, zapobiegać długotrwałemu przebywaniu w środowisku alkalicznym.