Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów przez biuro z Bydgoszczy

Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów przez biuro z Bydgoszczy

W Bydgoszczy jest wiele biur księgowych, rachunkowych, które oferują różne usługi. Wśród tych usług najczęściej pojawia się prowadzenie książki przychodów i rozchodów. Jest to książka podatkowa. Zadaniem biura jest mieć na uwadze wszystko, co zostanie zakupione przez daną spółkę (dla której biuro wykonuje usługi rachunkowe i księgowe).

Usługi wykonywane w ramach prowadzenia książki przychodów i rozchodów

biuro rachunkowe i księgowe z BydgoszczyJest to tzw. ewidencja zakupu. Wszystko musi być kontrolowane – w ten sposób biuro jest w stanie kontrolować wydatki spółki i może przekazać zarządowi, na co dana spółka przeznacza najwięcej pieniędzy. Ewidencjonowana jest również sprzedaż. Chodzi tu o sprzedaż usług oraz produktów, które znajdują się w ofercie danego przedsiębiorstwa. Biuro musi też prowadzić ewidencję środków trwałych. Są to środki, które muszą być kupowane regularnie w danej firmie – artykuły higieniczne, środki czystości, papier do drukarki, tonery, tusze, segregatory, skoroszyty, foldery i znacznie więcej – nawet worki na śmieci – ewidencjonowane są wszystkie wydatki na środki trwałe. To samo dotyczy elementów wyposażenia danej spółki – tu też prowadzona jest odpowiednia ewidencja. W ramach książki podatkowej przychodów i rozchodów biuro rachunkowe sporządza deklaracje podatkowe VAT-7 oraz VAT-7K. Tym zajmuje się biuro rachunkowe i księgowe z Bydgoszczy. Ewidencja przebiegu pojazdu również jest kontrolowana przez biuro rachunkowe. Jest to tzw. kilometrówka. Biuro ewidencjonuje zatrudnienia oraz karty przychodów. W tym zakresie usług znajduje się również pełna obsługa ZUS.

Biuro przygotowuje comiesięczne deklaracje, które trafiają do ZUS. Ma za zadanie też informować o należnych opłatach. Biuro rozlicza delegacje służbowe, które odbywają się w kraju i poza granicami Polski. Rozlicza nawet rachunki od umów cywilnoprawnych.

Close Menu