Nawozy azotowe

Azot jest głównym składnikiem pokarmowym roślin. Bez niego żadna roślina nie miałaby prawa bytu. Po prostu nie mogła by się rozwijać i rosnąć. Azot jest potrzebny do syntezy białek, który bezpośrednio przyswaja każda roślina. Dlatego nawozy azotowe są jednymi z najbardziej poszukiwanych i kupowanych nawozów, wśród ludzi zajmujących się tzw. „zielonką”.

Producenci nawozów przeznaczonych dla roślin

producent nawozów azotowychKażdy producent nawozów azotowych przeznaczonych dla roślin stara się, aby jego towar był jak najlepszej jakości. Od tego jakiej jest jakości, mogą przecież zależeć często całe plony. Nawozy azotowe mają największe znaczenie w ogrodnictwie, rolnictwie i wszędzie tam, gdzie człowiek uprawia rośliny (np. ogrody botaniczne itp). Nawozy azotowe mają największe znaczenie gospodarcze. Sam azot jest wymywalny z gleby i uwalniany do atmosfery. Dlatego jego ilość powinna być co jakiś czas odnawiana, aby rośliny mogły spokojnie rosnąć i aby masa zielona mogą wzrastać ponad tę miarę, którą udostępnia dany obszar klimatyczny. Nawozy azotowe to najpopularniejsze na świecie środki wzrostu plonowania. Polska natomiast należy do czołówki państw w produkcji tego nawozu. Nasi producenci nawozów azotowych produkują nawozy bardzo dobrej jakości. Są one kupowane przede wszystkim przez producentów różnych roślin, przeznaczonych do spożywania nie tylko dla ludzi, także dla zwierząt gospodarskich. Np. aby zielonka dla bydła była odpowiedniej jakości, taka roślina powinna być odpowiednio „odżywiona”.

Wzrost populacji ludzkiej na świecie doprowadził do tego, że producenci „dwoją się i troją”, aby zaspokoić wszystkie, ludzkie potrzeby żywnościowe. Nie zawsze się to udaje. Szczególnie w biedniejszych krajach, oraz tam, gdzie klimat jest zbyt surowy dla roślin.