Najbardziej miarodajne pomiary udarności metali

 

W przypadku udarowego działania sił, materiały różnie reagują na obciążenia dynamiczne i statyczne. Zjawisko to charakteryzuje się częstymi zmianami wartości, od zera (reakcja bardzo wolna) do wartości maksymalnej. Następuje wówczas, zmiana właściwości mechanicznych materiału, dlatego przy jego doborze korzysta się z prób udarnościowych.

Próba udarności różnych metali

młot charpyNajczęściej stosowaną próbą udarnościową, jest próba która polega na jednorazowym uderzeniu próbki specjalnym do tego przeznaczonym młotem. Pomiar tej energii, jest wygenerowany na podstawie uderzenia młota i przedstawiony na skali wyników. Podstawową korzyścią takich badań jest dokładniejszy pomiar, niż ma to miejsce, w przypadku badań statycznych. Na przykład w przypadku pomiaru udarności blachy, otrzymuje się różne wyniki, które uzależnione są od kierunku kształtowania blachy. Na zmniejszenie udarności wpływa również: temperatura, zawartość węgla w próbce, oraz naprężenia dynamiczne. Próby udarności przeprowadza się na urządzeniu wahadłowym znanym również jako młot charpy, który składa się z: wahadła, podstawy, wskazówki, dźwigni hamulca, zaczepu dźwigni i trzpnia blokującego. Badanie Charpyego ma również zastosowanie do materiałów, których właściwości wykazują interlaminarne przełomy poślizgowe, lub tak zwane efekty powierzchniowe. Metoda sprawdza się, w niskich temperaturach ponieważ podpory próbek są dalej oddalone od nacięcia, co uniemożliwia przewodzenie ciepła do istotnych dla badania obszarów próbki.

Wszystkie młoty Charpyego mogą być używane w zakresie od 10% do 70% swojej energii znamionowej. W niektórych przypadkach wartość ta wynosi nawet 85%. Natomiast, w jednostkach określających pracę, standardowe młoty wykonują pracę 2,5 dżula, wszystkie powyższe wielkości pochodzą już z podwojenia tej siły.