Na czym polegają oszustwa na polisolokatach?

Polisolokaty to nic innego jak lokaty, które łączą kwestie finansową z jednoczesnym ubezpieczeniem. Są proponowane bardzo często przez banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe – często jednak zachwalanie ich zalet kończyło się w momencie podpisania umowy z klientem.

Oszustwo na polisolokatach – jak rozwiązać ten problem?

polisolokaty oszustwoPrzed kilkoma laty o polisolokatach zrobiło się bardzo głośno, gdy okazało się, że wielu klientów zostało wrobionych w oszustwa za ich sprawą. Nikt bowiem nie informował swoich klientów o tym, że polisolokaty mają w sobie wiele tak zwanych ukrytych kosztów i nie są w pełni tak bezpiecznie, jak były początkowo opisywane. Są one związane przede wszystkim z opłatami likwidacyjnymi w przypadku przedwczesnego zerwania umowy bądź wyrażania chęci wcześniejszego wypłacania powierzonych na polisolokacie środków pieniężnych. Do tego dochodziły inne koszty, takie jak chociażby odsetki czy inne opłaty manipulacyjne, które często stanowiły bardzo duże sumy, szczególnie dla przeciętnego pana Kowalskiego, który zawarł umowę na polisolokatę. Wiele wrobionych w polisolokaty osób postanowiło dochodzić swoich praw na drodze sądowym – było to zdecydowanie dobre rozwiązanie, gdyż wiele takich spraw zostało pozytywnie rozpatrzonych względem klienta, który wniósł pozew o oszustwo. Sporej ilości osób udało się rozwiązań problem polisolokaty i odzyskać wszystkie poniesione koszty, a także odzyskać pieniądze, które zostały na lokacie zamrożone.

Obecnie z pomocą w sprawach polisolokat przychodzi bardzo wiele wykwalifikowanych firm, służących wsparciem oraz poradą prawną. Pozwala to zmniejszyć czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy i dzięki znajomości branży (finansowej, prawniczej) zwiększa szanse na odzyskanie całości zainwestowanych pieniędzy.

Więcej informacji polisolokaty-pomoc.pl