Konfiguracja i działanie  sterowników

 

Programowalny sterownik logiczny to system mikroprocesorów zapewniających pracę maszyn, lub urządzeń technologicznych. System ten musi być odpowiednio skonfigurowany, tak aby podłączone do niego urządzenia mogły sprawnie działać.

Wprowadzanie algorytmu urządzenia do sterowników PLC

profesjonalne programowanie sterownikówPodstawową cechą sterowników PLC jest cykliczny obieg pamięci oprogramowania. Algorytm który jest wprowadzany do pamięci sterownika jest zapisywany, w dedykowanym dla urządzenia języku programowania, co w dalszym procesie zapewnia działanie obiektu. Aby wprowadzić taki algorytm, musi być przeprowadzone profesjonalne programowanie sterowników. Podział sterowników jest umowny, ale ze względu na wielkość możemy wyróżnić: sterowniki kompaktowe, średnie i duże. System sterowania bazuje na sterownikach, które wyposażone są w elementy stanowiące ich integralną część i są to: oprogramowania systemowe i wspomagające, struktury połączeniowe, urządzenia peryferyjne i panele operatorskie. Programowanie modułów sterownika odbywa się podobnie jak programowanie pamięci. W przypadku wejść lub wyjść binarnych podawany jest numer modułu i numer zacisku, a w przypadku modułów analogowych tylko numer zacisku (adresowanie wyrazowe). Numer modułu zależy od jego pozycji na szynie. Numeracja przebiega w kolejności od 1 do 8 ( w zależności od rodzaju sterownika) np. w celu odczytania czujnika podłączanego do modułu nr 2 i zacisku nr 3 wpisujemy 2:3. Dla tego typu operacji tymczasowych, w pamięci sterownika ustalona jest określona ilość miejsca. W sterownikach PLC wyróżniamy cztery poziomy adresowania: bitowy, bajtowy, wyrazowy oraz za pomocą dwóch słów.

Adresując słownie działamy na szesnastu bitach, a przy pomocy dwóch słów na trzydziestu dwóch bitach. Oprócz adresacji stałej i zmiennej modułów wejścia i wyjścia, możemy jeszcze wyróżnić funkcje: zegara czasu rzeczywistego, programowania na blokach OB/FC/FB oraz tworzenie konfiguracji wielopanelowej.