Jak wygląda waga kolejowa ?

Wydawać by się mogło, że zbudowanie wagi kolejowej bez uprzedniego wylania odpowiednich fundamentów jest niemalże niemożliwe. A jednak jest to z powodzeniem od dłuższego czasu praktykowane na szeroka skalę. Większość powstających obecnie wag kolejowych nie posiada fundamentów.

Gdzie wykorzystuje się bezfundamentowe wagi kolejowe?

lokomotywaOdpowiedź na powyższe pytanie jest bardzo prosta i oczywista. Bowiem obecnie bezfundamentowe wagi kolejowe wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba zainstalowania nowej wagi kolejowej. Każda bezfundamentowa waga kolejowa posiada specjalny czujnik nacisku, dzięki któremu możliwe jest bardzo dokładne określenie masy konkretnego wagonu kolejowego, który znajduje się aktualnie na wadze. Wygląd takiej wagi praktycznie nie odbiega od wyglądu dowolnego fragmentu torów kolejowych, lecz jak już wspomniano, pod szynami posiada specjalną aparaturę pomiarową. Aby poprawnie odczytać z wyświetlacza wagę wagonu, należy od wyświetlonej masy odjąć masę szyn kolejowych, a dopiero wtedy poznamy dokładną masę danego wagonu kolejowego. Jest to bardzo ważna czynność, bowiem jej pominięcie może prowadzić do powstania niewłaściwych odczytów, co może wywołać chaos w momencie ważenia ładunku po dostarczeniu go na miejsce docelowe. Dlatego wagę kolejową powinna obsługiwać wykwalifikowana osoba, która w pełni poniesie odpowiedzialność za swoje poczynania.

Waga kolejowa jest niezwykle istotnym elementem w transporcie ładunków, bowiem dzięki niej można stwierdzić czy skład nie jest przeładowany. Gdyż jazda przeładowanym składem jest niedopuszczalna. Nowoczesna konstrukcja bezfundamentowej wagi kolejowej pozwala na zainstalowanie jej w praktycznie dowolnym miejscu trasy kolejowej, dzięki czemu w wielu miejscach można zważyć konkretny wagon.