Funkcje i działanie oczyszczalni biologicznych

Funkcje i działanie oczyszczalni biologicznych

Mój ogród, nie wymagał już żadnych większych prac. Pozostało tylko pielęgnować trawnik i drzewka. Jednak po zapoznaniu się z właściwościami przydomowych oczyszczalni, zacząłem zastanawiać się nad wymianą naszej starej oczyszczalni na nową.

Jak działają przydomowe oczyszczalnie

oczyszczalnia biologicznaZdecydowaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie oczyszczalnia biologiczna. Posiada ona najwyższą skuteczność usuwania zanieczyszczeń w porównaniu z innymi oczyszczalniami, oraz nie wymaga dużo miejsca na działce – co było decydujące przy jej wyborze. Wadą, była możliwość szybkiego zużycia niektórych elementów i konieczność przepłukiwania złoża. Zasada działania jest bardzo prosta. Ścieki są dostarczone rurą kanalizacyjną do osadnika wstępnego, gdzie następuje oddzielenie osadu poprzez fermentację beztlenową. Pod wpływem fermentacji wydziela się woda, substancje mineralne i dwutlenek węgla, które w postaci osadu, opadają na dno zbiornika. Po wstępnym oczyszczeniu ścieki trafiają do separatora, a następnie wprost do reaktora biologicznego, gdzie pod wpływem koloni bakterii powstaje złoże biologiczne. Bakterie rozkładają zawarte w ściekach szkodliwe substancje. Część tych substancji bakterie asymilują i wykorzystują do ponownego namnażania się, Następuje ciągły proces odnawiania złoża, który zapewnia sprawność oczyszczalni. Ostatni etap to klarowanie, które zachodzi w następnej komorze i oczyszcza wodę po-ściekową w 90%. Tak oczyszczona woda wypływa z oczyszczalni a powstały osad jest ponownie zawracany do osadnika wstępnego.

Nieoczyszczone ścieki są dużym zagrożeniem dla środowiska, dlatego postanowiliśmy wykonać prace jak najszybciej. Montaż nie wymagał specjalnych umiejętności, ale ważnym czynnikiem było odpowiednie dobranie oczyszczalni do naszych warunków i potrzeb.

Close Menu