Dofinansowania unijne

Polska jest postrzegana przez wielu ekspertów w dziedzinie ekonomii i gospodarki jak jeden z najszybciej rozwijających się krajów. Dzięki naszej obecności w Unii Europejskiej dostaliśmy spore dotacje z unii europejskiej, które wykorzystaliśmy na poprawienie naszej infrastruktury (budowa dróg i mostów, budowa dworców kolejowych i autobusowych, ścieżek rowerowych, chodników), edukacji (dofinansowanie unijne szkół, stypendia dla młodzieży, program Erasmus, badania naukowe), rolnictwa (zakup ziemi, maszyn, roślin, unowocześnienie produkcji i sprawienie że będzie ona przyjazna dla środowiska), kultura (tworzenie festiwali kulturalnych, wsparcie działalności ośrodków kultury, informatyzacja bibliotek).

Dofinansowania unijne dla małych firm są popularne.

dofinansowania z UniiSą to wielkie projekty, a pozyskanie dotacji unijnych na nie leży w gestii urzędów i samorządów terytorialnych. Wiele miast i województw z tego skorzystało. Jadąc ulicami można zobaczyć przy nich tablice informujące, że ta droga, oczyszczalnia ścieków, sieć wodociągów, czy most kolejowy został współfinansowany ze środków unijnych, a pod spodem jest napisane ile dostaliśmy z unii, a ile daliśmy ze środków własnych. Jednak największym beneficjentem naszej bytności w Unii są przedsiębiorcy. Liczne dotacje unijne dla małych firm sprawiły, że nasze polskie firmy rozrosły się, rozwinęły się, stały się konkurencyjne dla zachodnich firm, zaczęły znajdować nowe rynki zbytu i eksportować swoje produkty na cały świat. Rynek został przed nami otworzony, a dofinansowania unijne dla małych firm tylko pomogło temu procesowi. Polscy przedsiębiorcy umieli wykorzystać swoja szansę. Po latach życia w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, kiedy w sklepach nie było towaru, po większe sprzęty np. lodówki, samochody, czy kuchenki trzeba było czekać po kilka godzin w kolejkach, a towary takie jak czekolada czy pomarańcze dostępne były tylko w okresie świat Bożego Narodzenia lub jeśli ktoś miał kontakty za granicą i umiał sprowadzić takie produkty do naszego kraju, nastały lata demokracji.

Teraz w sklepach można kupić wszystko i nie trzeba jeździć na zachód lub czekać do grudnia, żeby cieszyć się wszystkimi dostępnymi produktami. Jeśli wie się, jak napisać projekt o dofinansowanie unijne dla malych firmto nasze szanse rozwoju rosną.