Dobrze zaprojektowana sieć ciepłownicza

Wszystkie inwestycje, które zmieniają w jakiś sposób stan początkowy gruntu, muszą być zgłoszone do odpowiednich instytucji. Nawet jeśli są to inwestycje celu publicznego, takie jak sieć kanalizacyjna, wodociągowa czy ciepłownicza, to i tak wszystko musi być tak zbudowane, aby jak najmniej naruszało ład przestrzenny.

Jak zaprojektować sieć ciepłowniczą?

Projekty sieci ciepłowniczychJak już wcześniej wspominałem, nawet inwestycje, które z zasady mają służyć całemu społeczeństwu w danym rejonie, to i tak cała budowa musi być tak przeprowadzona, aby ład przestrzenny był zachowany. Projekty sieci ciepłowniczych wykonywane są przez zespół projektantów, którzy posiadają niezbędne uprawnienia. Całe przedsięwzięcie związane z wykonaniem takiego projektu zaczyna się od pracy geodety. Biuro geodezyjne na zlecenie projektanta wykonuje mapę do celów projektowych danego terenu, która jest zgodna z aktualnym stanem terenowym. Jeśli mapa jest już gotowa, to zespół projektantów może przystąpić do pracy. Najpierw sporządzany jest projekt wstępny. Później zasięgana jest opinia innych specjalistów na temat tego projektu. Nanoszone są niezbędne poprawki, po to aby oddać projekt do zatwierdzenia. Jeśli teraz jest już wszystko tak jak powinno, to można zacząć budowę sieci ciepłowniczej. Ważne jest to, aby dopilnować tego, by osoby odpowiedzialne za budowę trzymały się wytycznych zawartych w projekcie. Jeśli sieć nie będzie zgadzać się z projektem, to będzie trzeba ją przebudować.

Nie każdy projektant posiada uprawnienia do wykonywania projektów o tak dużej wadze. Wykonanie takiego projektu jest dużo bardziej skomplikowane, niż zaprojektowanie domu jednorodzinnego. Właśnie dlatego osoba, której chcemy powierzyć wykonanie tego zadania, powinna posiadać dodatkowe uprawnienia.