Budowa własnej studni na działce

 

Posiadanie własnej studni w ogrodzie czy na działce jest bez wątpienia dużą wygodą. Dostęp do wody pozwala na lepsze nawadnianie upraw. Nieraz działka posiada instalację hydrauliczną. Niestety w wielu przypadkach korzystanie z niej jest bardzo kosztowne. Z tego też powodu tańszym rozwiązaniem jest wyposażenie działki w studnie.

Wykonanie studni wierconej przez firmę

studnie wiercone wrocławNajprościej jest to zrobić poprzez wykonanie studni wierconej. Na ogół nie jesteśmy tego w stanie wykonać samodzielnie. Dlatego też potrzebne jest skorzystanie z usług profesjonalnej firmy. Jeśli chodzi o studnie wiercone wrocław posiada bardzo dużo przedsiębiorców, którzy są w stanie wykopać taką studnię. Studnia wiercona jest wykonywana na zasadzie odwiertu w ziemi. Odwiert musi być wykonany w sposób precyzyjny. Przed jego wykonaniem firma dokonująca odwiertu sprawdzi, czy na terenie naszej działki znajdują się wody podziemne. Jeżeli takich wód nie ma, nie będą w stanie wykonać odwiertu studni. Jeżeli obecność wody zostanie stwierdzona konieczne będzie wykonanie prac pomiarowych. Kolejnym etapem będzie oszacowanie kosztów pracy, a następnie zawarcie umowy z firmą. Po tej czynności przedsiębiorstwo przystąpi do wykonania naszego zlecenia. Po wykonaniu odwiertu będziemy mogli zabudować studnię i rozpocząć korzystanie z niej.

Wykonanie studni musi być przeprowadzone na podstawie odpowiednich zgód otrzymanych z lokalnego urzędu gminy. Wynika to w dużej mierze z przepisów regulujących korzystanie z wód podziemnych. Brak odpowiedniej zgody uniemożliwi nam wykonanie studni głębinowej. W przypadku pozytywnej decyzji ze strony organu administracji publicznej możliwe będzie przystąpienie do wykonania prac przez profesjonalną firmę. Ważne jest, aby firma, której powierzymy zlecenie była rzetelna.